Zo zasadnutia Európskej štandardovej komisie pre hydinu Európskeho chovateľského zväzu EE

Vložené 07.11.2020

Správa zo zasadnutia
Európskej štandardovej komisie pre hydinu
Európskeho chovateľského zväzu EE
konanej online  17. 7. 2020 a 31. 7. 2020

  

Zasadnutia štandardových komisií  sú tou najdôležitejšou činnosťou v jednotlivých  sekciách EE.  Vzhľadom na Covid     19 sme nemohli usporiadať plánované marcové stretnutie Európskej štandardovej komisie pre hydinu (ESKG). Vzhľadom na to, že ESKG má vo svojom programe bohatý plán práce a  naliehavé body na prerokovanie,  po spoločnej dohode sme sa rozhodli zasadnutie komisie usporiadať prostredníctvom online relácie. Predseda sekcie Andy Verelst zabezpečil  aplikáciu,  prostredníctvom ktorej sa po testovaní zasadnutie komisie mohlo uskutočniť.

Rokovania online sa zúčastnili: Urs Lochmann (CH), predseda ESKG, Dr. Andy Verelst, predseda sekcie  hydiny EE a zástupca pre región západ,   Klaas van der Hoeck, sekretár sekcie hydiny EE, Willi Littau, zástupca regiónu sever, Jean-Claude Périquet, zástupca regiónu juhozápad,  Peter Žuffa, zástupca regiónu východ,  Michel Bovet, zástupca regiónu stred, Ulrich Freiberger, zástupca   Deutschland - BZA  (DE), Dietmar Kleditsch (D), sekretár ESKG sa  z rokovania ospravedlnil. Vzhľadom na zmeny v regiónoch juhovýchod a Balkán  sa zástupcovia týchto regiónov  zasadnutia komisie nezúčastnili. Andreas Klaus zástupca regiónu juhovýchod  (BG, HU, RO, TR), Kresimir Safundzic zástupca regiónu Balkán.

Rokovania pokračovalo  podľa avizovaného programu.

1. Prijatie nových plemien a farebných rázov v krajinách a plemená a  farby navrhnuté na zaradenie z roku 2019.
Predseda sekcie informoval, že nie je  vždy ľahké udržiavať zoznam v aktuálnom stave, najmä ak v  niektorých krajinách je  čas na zaradenie veľmi krátky  a taktiež i informovanosť  voči ESKG nie je príliš promptná. Do zoznamu na rokovanie  boli zaradené všetky návrhy, ktoré boli navrhnuté, aby sme  mali prehľad o tom, čo sa v nasledujúcich rokoch plánuje. To je nutné pre dostatočný čas na  reakciu najmä v prípadoch, keď je potrebné určité objasnenie.

Tu je namieste  upozornenie  na skutočnosť, že všade, kde sú nové plemená alebo farby, je absolútne nevyhnutná fotodokumentácia, aby sa mohlo rozhodnúť. Komisia  podrobne prerokovala zoznam a jednotlivé návrhy z krajín (tieto sú zahrnuté v priloženom zozname).

2. Zoznam uznaných plemien a farebných rázov.
Tento je pravidelne aktualizovaný podľa záverov a rozhodnutí  jednaní ESKG.

3. Doplnky v štandarde  BZA. 
Štandard BZA  alebo konkrétne štandard pre Európu,  je zatiaľ, až do vydania Európskeho štandardu, vodiaca  publikácia pre posudzovanie v EE a na Európskych výstavách.

Plemená ktoré sú označené logom EE  sú Európskym štandardom. U niektorých plemien sú ale rozpory s Európskym štandardom a  s krajinami pôvodu. ESKG a BZA má ale cieľ  zjednocovať tieto štandardy a pri novoprijatých  plemenách v BDRG,  ktoré nemajú pôvod v Nemecku, rešpektovať krajinu pôvodu a neprispôsobovať ich momentálnej situácii a populácii v rámci nemeckých chovov. BZA  oznámila ESKG začatie procesov na prijatie a registráciu nasledovných plemien a farebných rázov v BDRG.

● Perlička, fialová bieloprsá.    

● Perlička, biela bez perlenia. 

● Frankská  hus, biela modro strakatá.

● Strieborná Apleyard kačica.

● Maranska, zlatokrká.

● Brahmanka, biela.

● Lakenfeldka, modro kreslená.

● Dolnorýnska, modrá brezová.

● Zdrobnená wyandotka, biela  (americký typ). 

● Soví bradáč, citrónový čierno bodkovaný.

● Rýnska kura, modro striebornokrká.

● Antverpský bradáč, perlovo sivý krahulcový.

● Mileflérka, citronová modro porcelánová.

● Nemecká ríšska zdrobnená, zlatá čierno lemovaná.

● Zdrobnená araucana, modrá zlatokrká.

V procese  registrácie a úprav sú v BZA momentálne zaradené:

● Twentské husi (Twenter Landgänse) pôvodom z Holandska, región Twente. Je to plemeno s čiastočnou strakatou kresbou. Komisia sa podrobnejšie venovala opisu farby a čaká na vyjadrenie holandskej strany.

● Brahmanka,  biela modrá kolumbia

● Orpingtonka, rodovo sfarbená  

● Drážďanka, krahulcová

● Hodvábnička  čokoládová

● Chabo čokoládová

● Sebritka citrónová čierno lemovaná 

● Ükkelský bradáč, strieborno prepeličí

● Zdrobnená brahmanka, modrá  

● Challanká kačica

● Francúzska ruánska kačica. Vo farebnom opise kačíc  oboch plemien sa  v opise farieb samičieho pohlavia  dopĺňa: „Zrkadlo ako pri káčerovi, pri čisto striebornom prechode cez kostrč sa úzky predlem na zrkadlách toleruje.“

Barbezieux. Tu je stále problém, pretože BDRG nechce rešpektovať štandard krajiny pôvodu. Vo veľmi dlhej diskusii bolo opäť zástupcovi BDRG pripomenuté, že i BDRG musí rešpektovať reglement a  podpísanú dohodu o Európskom štandarde.

BDRG predložila oznámenie o zmenách.

Amrokska.  V opise farebného rázu sa  mení a dopĺňa veta: „Ľahký tmavý nádych žltkastých  behákov sa toleruje  pre udržanie možnosti rozpoznania pohlavia  jednodňových kurčiat. Ojedinelé tmavé šupiny na behákoch  a tmavý vrchol zobáka  sa toleruje.“ V hrubých chybách nebude uvedené - veľmi tmavé nohy, ale „väčšinou tmavé nohy“.

Zdrobnená amrokska. Pri hrebeni bude počet zubov zmenený na 4 - 6. V opise farebného rázu sa  mení a dopĺňa veta: „Ľahký tmavý nádych žltkastých behákov sa toleruje  pre udržanie možnosti rozpoznania pohlavia  jednodňových kurčiat. Ojedinelé tmavé šupiny a tmavý vrchol zobáka  sa toleruje.“ V hrubých chybách nebude uvedené veľmi tmavé nohy, ale „väčšinou tmavé nohy“.

Drážďanka a zdrobnená drážďanka. Pri farebnom ráze „hnedý“ sa mení doposiaľ uvedený opis na nasledovný: „Kohút: hlava zlatohnedá. Krčný a sedlový záves  zlatohnedý, v spodnej časti krčného závesu je čierna, navonok  viditeľná stvolová kresba. Chrbát, ramená a kryt krídel tmavohnedý. Ručné letky hnedé s čiernou kresbou prebiehajúcou pozdĺž  kostrnky na vonkajšej strane. Ramenné letky zlatohnedé s čiernou kresbou pozdĺž kostrnky na vnútornej strane. Prsia, holene a brucho, podľa možnosti, až po kloaku hnedé. Chvost čierny so zeleným leskom. Hnedý lem na vedľajších kosieroch sa toleruje. Podsada lososová.            Sliepka: hlava zlatohnedá. Krčný záves so širokou čiernou stvolovou kresbou na spodných 2/3 závesu. Perie plášťa v sýtej stredne hnedej farbe, zhruba zodpovedajúcej farbe na prsiach kohúta. Letky ako kohút. Chvost čierny, úzky hnedý lem pier krytu chvosta sa toleruje. Podsada lososová,  ojedinele sivastá sa toleruje. Hrubé chyby:  viditeľná biela alebo čierna farba v operení trupu. Zábel v letkách a chvoste, chýbajúca, veľmi slabá alebo príliš silná kresba krčného závesu, veľmi zadymená alebo biela podsada, stvolová kresba v sedlovom závese, trojtón medzi krčným, sedlovým závesom a krytom  pri kohútovi, veľmi fľakatá farba peria u sliepok.

Nemecká zdrobnená langšanka. Pod chvostom sa výraz „pomerne krátky“ nahrádza výrazom „len približne stredne dlhý, zužujúci sa smerom nahor, siahajúci do úrovne očí“.

Opis „farba  chodidiel“ sa vo všetkých farbách bez náhrady vymaže. V prípade bielo-čiernej kolumbijskej kresby  sa farba behákov zmení na „mäsová  – sivý  nádych sa toleruje“. Pri pásikavých bude  farba behákov zmenená na  „mäsová až modrastá“.

4. Barbézieux.
Komisia sa zaoberala spresnením predkladaného štandardu. Štandard, ktorý hodlá uverejniť BDRG, nezodpovedá štandardu krajiny pôvodu. Problematické  je držanie tela, postoj a dĺžka behákov.

5. Spoločné rokovania a spolupráca s BZA.
Situácia je zvláštna, veľakrát emotívna. Ale i pre BZA a BDRG platí reglement EE a nesmú si štandardy plemien iných krajín meniť podľa vlastnej vôle.

6. Zloženie ESKG: V súčasnosti máme 2 regióny, ktoré už nie sú zastúpené v štandardovej komisii.
Ide o Balkán (CRO, SLO, SRB, BaH) a juhovýchod (BU, H, RO, TR). Tu musíme diskutovať o tom, či budú technicky zdatní ľudia, ktorí sú schopní hovoriť aj po nemecky.  Nárok na jazykové požiadavky je spôsobený skutočnosťou, že v diskusiách strácame príliš veľa času na preklady, a preto chceme byť schopní hovoriť čo najviac v jednom jazyku. Na druhej strane však nemá zmysel vyberať osobu, ktorá hovorí po nemecky, ale zúčastňuje sa iba na stretnutiach a sám v diskusii a práci ničomu  neprispieva. Druhým bodom sú protokoly, ktoré v súčasnosti trvajú príliš dlho, kým sa dajú aktivovať vo všetkých troch jazykoch. Existuje veľa dôvodov, ale aj tu sa musíme snažiť zlepšovať.Komisia má vytipované osoby z týchto regionov, ktoré budú oslovené s ponukov na spoluprácu  a zaradenie do ESKG.

7. Zmeny štandardov a otázky z Francúzska.
Barbézieux. Prispôsobenie textu štandardu. Ušnica: mandľového tvaru -  (nie okrúhla).

Farba očí: hnedá až tmavohnedá. Veľkosť krúžku: 1,0  24 mm, 0,1  22 mm.

Hrebeň sliepky: od začiatku sa nakláňa nabok. Farba škrupiny vajec: biela.

8.  Int. PR-Tagung in Trenčín.
Dr. Verelst, predseda hydinárskej sekcie, informoval členov komisie  o stave príprav Medzinárodného školenia posudzovateľov v Trenčíne. Situácia s Covid 19, ktorá bola v jarných mesiacoch  katastrofálna, sa mierne uvoľnila.  Okrem hydinárskej komisie,  všetky odbornosti v jarných mesiacoch  svoje akcie  odriekli. Dr. Verelst informoval o aktivite zo strany EE, ako hlavného garanta školenia.  Všetky prípravy sú splnené. Pozvania, prihlášky boli zverejnené na stránke  EE a rozoslané všetkým členským krajinám.  Potvrdil účasť  delegovaných lektorov prípadne  ich   alternátorov. Záujem z chovateľskej a posudzovateľskej verejnosti je enormný. Tieto školenia sú dôležité pre posudzovateľov, kandidátov na posudzovateľov ako i chovateľov najmä z kandidátskych krajín. Vzdelanie je to najdôležitejšie čo môžeme poskytnúť.

Peter Žuffa poverený organizáciou školenia informoval, že Slovenský zväz  chovateľov  a jeho zložky  a partneri sú v plnej pohotovosti príprav. Potvrdil avizované skutočnostiktoré sú už dlhodobo dojednané, týkajúce sa ubytovania a školiacich priestorov, predbežnú účasť účastníkov, ktorá i napriek obmedzeniam  je dosť  vysoká.  Ďalej informoval o skutočnosti (čo je  veľmi dôležité, i pre budúcnosť), že tento medzinárodný seminár sa koná v spolupráci s   Európskou úniou,  v rámci projektu a  činnosti Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR, z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Peter Žuffa informoval o každodenných rokovaniach so štátnymi orgánmi. Samozrejme,  musíme čakať ako sa situácia vyvinie. V prípade zrušenia školenia budú, samozrejme, všetky účastnícke poplatky vrátené v plnej výške.

S plnou zodpovednosťou sa budeme riadiť nariadením štátnych orgánov a pri najmenšom náznaku rizika, školenie v dostatočnom predstihu zrušíme. Záverečný termín je 15. august, kedy definitívne potvrdíme alebo stornujeme konanie akcie.

Záver: Školenie bolo na základe epidemiologickej situácie a  písomného stanoviska  Regionálneho úradu verejného zdravia v Trenčíne, zo dňa 12. 8. 2020,  zrušené.  Všetci prihlásení účastníci boli o skutočnosti oboznámení a poplatky vrátené v plnej výške.

9. Európsky štandard a jeho tlačená verzia.
V súčasnosti sme už schválili veľké množstvo štandardov, ale texty pripravené pre  tlač ešte neboli vytvorené. Cieľom bolo vytvoriť prvé už pre Herning, čo sa však nepodarilo, pretože je problém získať kvalitné a hlavne použiteľné obrázky, čo znamená veľa ďalšej práce. Najmä, pokiaľ ide o národné plemená, mali by sa na tom podielať najmä národné zväzy  a poskytovať nám dobré fotografie. Nemôže to byť tak, že sa musíme snažiť fotiť. Ani výzva v bulletine EE  neurobila veľa. Súčasný stav je nasledovný. Máme pripravených  asi 250 plemien. BDRG nemá záujem o tlač, takže nastupuje ďalšia alternatíva. Podľa predsedu sekcie je v kase  sekcie  suma, s ktorou by sme začali s prípravou, tlačou a distribúciou. Samostatnou časťou budú farebné rázy a následne plemená. Tlač bude pravdepodobne digitálna  do  krúžkovej väzby. Cieľom by mala byť nastávajúca Európska výstava, ktorá bude, pravdepodobne, až v roku 2022 (víď ďalší bod programu).  Alternatíva je tiež EE bulletin. 

10. Morky nemecké.
Nemecké morky existujú v 3 hmotnostných skupinách a tiež rôznych typoch.

Keďže sa domáce plemená moriek  v súčasnosti uznávajú i z rôznych európskych krajín, bolo by tu rozčlenenie užitočné, najmä potrebné. Téma bola nastolená už v marci 2015 v Pohlheime a cieľom v tom čase bolo, že by sa malo usilovať o rozdelenie na nemecké morky a nemecké morky gazdovské (orig. „Deutsche Puten“ a  „Deutsche Landputen“). V tom čase BZA nebola proti. Stefan Grundmeier, zástupca  BZA tiež navrhol, aby boli rozdelené do dvoch typov -  podľa veľkosti a typu. Bohužiaľ, komunikácia s BZA opäť viazne a reč s BDRG  nie je jednoduchá. Viď príklady s wyandotkou, araucanou alebo campbelkou. Podľa U. Friebergera neexistuje žiadne oficiálne rozhodnutie o tejto téme.  Záver: Rezultát  však musí prísť do marca 2021.

11. Pracovná skupina pre okrasnú hydinu (Ziergeflügel).
Ide o to, že bola  vytvorená pracovná skupina, ktorá sa mala,  okrem iného, zaoberať výstavnými formami, vybavením a dizajnom klietok, transportom, vystavovaním mutácií atď. A mala vyvíjať návrhy. Okrem toho by mala zostaviť,  uviesť, čo sa vystavuje v celej Európe. Zvláštna situácia nastala v Herningu, kde nemecký vystavovateľ bažantov  „akoby nemal kde vystavovať“ J (ani hydina ani  okrasné vtáctvo).  Reakcie  tejto pracovnej komisie sú veľmi strohé a odozvy sú iba z Nemecka od André Mißbacha. Pracovná skupina je poradným orgánom ESKG a musíme  viac naliehať, aby sme sa dostali k ich  záverom. Musíme však pripraviť reglement pre vystavovanie okrasnej hydiny.


12. Prepelice.
Ide o to, že musíme nastaviť smerovanie do budúcnosti pre logický systém v pomenovaní farieb, aby bolo možné zahrnúť všetky možné prechodné farebné rázy  v hnedej, modrej, zosvetlenej atď. Bez toho, aby sme museli znova premenovať tie existujúce.Je tiež dôležité štandardizovať varianty dostupné v rôznych krajinách pod rôznymi farebnými kódmi, aby každý v celej Európe vedel, o čo ide. Podľa Dr. Verelsta je problém v tom, že pracovná skupina prestala pracovať . Od stretnutia v Herningu nedostal, napriek výzvam, žiadnu správu ani informáciu  a taktiež žiadnu odpoveď od členov komisie. Sám vo vlastmom chove  vykonal niekoľko  skúšobných liahnutí,  niekolľko desiatok kombinácií a kontrolných  liahnutí na  dedičnosť farieb, s viac ako 1000 odchovanými zvieratmi, kde výsledky momentálne spracováva. Pracovná komisia sa musí zobudiť.


13. Otázky z Holandska.
Durínske bradáče: pasuje  hmotnosť u zdrobnených? Hmotnosť zdrobnené: kohút 1,0 kg, sliepka  0,8 kg. Hmotnosť veľkých: kohút  2 – 2,5 kg,  sliepka  1,5 – 2 kg. Záver: podľa protokolu z  10. 03. 2019, to súhlasí.

Satsumadori. Farba pŕs vystavených zvierat nezodpovedá štandardu.  BDRG štandard hovorí:  

Divo hnedá (wild braun), 1,0 na hrudi čierna, 0,1 hnedá. Strieborná - divoká farba: ako divoká hnedá, ale strieborná namiesto zlatej. 0,1 prsia  tmavosivé. U iných plemien s tzv. azijskou divokou kresbou,  napr. Koeyoshi alebo  Dorkink  je však  iná. U strieborno divých je farba pŕs sliepky lososovej farby so sivým polmesiacovým lemovaním. Už na rokovaní  10. 03. 2019 sme prijali  rozhodnutie o zmene sfarbenia pŕs  sliepok  satsumadori.

Soví bradáč strieborný čierno škvrnitý. Aká by mala byť farba chvosta?  Je to NL plemeno a holandský štandard NHDB hovorí o čisto čiernom chvoste.  Štandard BDRG  uvádza:  Chvost s viac alebo menej vyskytujúcou sa čiernou farbou.

Záver?  Holandsko znova skontroluje, musí potvrdiť konečnú verziu.

14. Obrázky do štandardu.
Holandský zväz NHDG  nám ponúka perokresby  od van Ginka pre holandské plemená do štandardu  EE.   Komisia s vďakou ponuku príjma, ale myšlienkou je, nemiešať perokresby s fotografiami. Európsky štandard musí mať jednotnú formu.

15. Perličky. 
Zjednotenie názvov. Čoraz viac sa objavujú „prechodné farby“, ktoré je potrebné vložiť niekam do našej palety farieb. Aby sme toto dosiahli, musíme prehodnotiť názvy farieb. S tým súvisia ďalšie aspekty, a to sú rôzne názvy v krajinách. Nové farby sa objavujú  v Nemecku. Niektoré farby, ktoré sa z Ameriky dostali priamo do Maďarska. Strakaté (tiež nazývané  Piebald)  sú uznané v Amerike a Maďarsku. Aj keď ich na výstavách vidíme len zriedka, sú známe a vyskytujúce sa vo všetkých farbách. Dedia sa stredne. Farebné, s perlami, strieborné, ale i biele bez perál.  Majú tiež svetlé beháky.Taktiež tvar a veľkosť lalokov nie vždy korešponduje s pohlavím. Záver:  Vo svojich krajinách musíme na výstavách, prípadne v chovoch, sledovať situáciu a získavať informácie.

16. Farebné rázy brahmaniek a barnaveldiek.
Bohužiaľ, v rôznych krajinách sa objavujú zvieratá označené rôznymi  „farbami “, ktoré týmto rázom, uznaným pri  iných plemenách,  z ďaleka nezodpovedajú. Bohužiaľ, ide o  módne alebo busines vlny. Veľa ľudí tieto zvieratá nakupuje za nemalé peniaze a množí ich, ale pri hodnotení sú veľmi sklamaní. Ich jedinou zárukou „kvality – nekvality “ je to, že zvieratá sú z Nemecka alebo Holandska. Príkladom sú lososové alebo porcelánové brahmanky, ktoré ani zďaleka týmto rázom nezodpovedajú. Je na nás posudzovateľoch, aby sme  zabránili šíreniu  dezinformačných údajov.

Kresba  barnaveldiek.
V štandarde stojí  „dvoj lemovaná“   avšak v poslednom čase sa nám viac a viac objavujú zvieratá  s trojnásobným lemom v niektorých častiach operenia,  najmä u sliepok.  Ako ďalej?

Aká je realita v špičkových chovoch?

Je táto kresba viazaná iba na určitú časť operenia?

Štandard hovorí: „základná farba strieborná a jednotlivé perá majú výraznú dvojnásobnú, čiernu podkovovú kresbu, ktorá je utváraná  lesklým čierným lemom okraja pera, za ním je prúžok základnej  striebornej   farby a potom ďalší čierny prúžok  súběžný s okrajovým lemom a nakoniec stred pera v základnej striebornej   farbe, kresba je najdokonalejšia na chrbte a v sedle.  Namiesto dvojitých lemov  sa vyskytujú  občas menej žiaduce  lemy trojité.

Záver. Pokiaľ sa táto trojitá kresba objaví ojedinele u starších zvierat  na chrbte,  tak sa to toleruje a neoznačuje ako chyba. Pri mladých zvieratách sa to hodnotí podľa rozsahu (hľadiac na podiel štandardnej požadovanej kresby).

17. Farba ušníc pavlovskej kury.
Štandard  bol vytvorený pred výstavou v Herningu,  na základe uznania v DK a podkladov z rozhodnutia zo stretnutia  ruských zástupcov chovateľských spolkov (Всероссийской центральной коллегией судей - экспертов по оценке чистопородной домашней птицы).

Ale takmer všetky zvieratá majú problém s červenými ušnicami. Okrem toho neexistuje žiadne plemeno chocholatých kúr  s červenými ušnicami. Apenzelská chochlatá -  biele, brabantky - zakryté bradou nepodstatné. Crèvecoeur (krevkérka)  -  zakryté bradou nepodstatné. Hudánky – nepodstatné.

Paduánky - zakryté bradou. Hodvábničky - tyrkysovo modré. Sultánky – nepodstatné.

Keďže Pavlovky sa už vystavujú v rôznych krajinách a niektoré z nich boli hodnotené veľmi vysoko, rozhodli sme sa, že sa  ňou budeme opäť zaoberať v sezóne 2019/2020 a oznámime, ako sa v súčasnosti v krajinách deje efektívne. Na základe vyjadrení CZ, F, DK, CH, D si potom môžeme urobiť jasnejší obraz. Poznámka: Už v roku 2012 som pred Európskou výstavou v Lipsku predkladal na ESKG štandard pavlovskej kury, ktorý bol  na základe štandardu VOLP. Tam štandard jasne hovoril: Farba ušníc – nepodstatná.

18. Pôvod sultánky.
Pri príležitosti posledného stretnutia v Pohlheime sme mali na stole list od tureckej asociácie, v ktorom sa jej zástupca pre národné plemená pýta: Prečo je v  Európskom štandarde ako krajina pôvodu plemena sultánka, uvedená východná Európa a nie Turecko, ako tomu bolo v minulosti. Ak bol na to dôvod, musíme ho nájsť, ak nie, musíme skutočnosť napraviť. 

19. Hmotnosť  zdrobnené  Maransky.
● Zdr. maransky: kohút 1000 – 1100 g, sliepka 900 –1000 g.

● Veľké maransky: kohút  3,5 – 4 kg, sliepka  2,5 – 3,00 kg

Hmotnosť nezodpovedá 1/3 hmotnosti veľkých. Otázka znie, či je to správne. Odpoveď dostaneme od francúzskej štandardovej komisie.

Original francúzsky štandard hovorí o hmotnosti, ktorá približne  zodpovedá 1/3 hmotnosti veľkých.

● Marans: Coq:  3,5 kg à 4,00 kg, Poule: 2,5 kg à 3,00 kg

● Marans Neine: Coq: 1300 g - Poule: 1100 g.

Komisia sa zaoberala dvoma nejasnými štandardami  do Európskeho vzorníka. Twentské husi (Twenter Landgänse) a  Barbezieux. Stále sú tu nejasnosti, komisia nemôže prijať jednoznačné stanovisko  bez  dodaných spresňujúcich a relevantných materiálov.

20. Bulletin ESKG.
ESK-G Newsletter a obsah nasledujúceho čísla, kde bude okrem iného Europaštandard, Hodvábničky holokrké, Pavlovské kury, Plány ESKG a sekcie hydiny EE. Buletin bude na stránke EE v sekcii hydina, http://www.entente-ee.com/sparten/geflugel/ .

21. Rôzne.  
Peter Žuffa  otvoril tému sfarbenia pŕs u maransiek. Otázna je farba  pŕs  kohúta a farba plášťa  sliepok.

Popis  farebného rázu čierno medený je všeobecne známy.  Štandard pre Európu pri kohútovi  hovorí: Brest Schwarz: leicht kupferfarbige Einlagerungen gestattet - Prsia čierne, ľahká prímes medenej farby je „prípustná“. Sliepka: čierna  so slabým leskom, krčný záves medený s čiernou kostrnkovou kresbou, prsia čierne. Ľahká prímes medenej farby je „prípustná“.

Hrubé chyby, ktoré zaraďujú zviera do triedy uspokojivá sú: Pri oboch pohlaviach  slamovožltá alebo mahagónová farba kresby. Chýbajúca alebo príliš silná medená kresba.   Príliš silná až k holeniam siahajúca  kresba na prsiach, zábel. Pri kohútovi: Medená kresba v trojuholníku. Pri sliepke: medená kresba v operení plášťa.

Tento opis korešponduje tiež s francúzkym štandardom.

Otázka je, aká tolerancia sa skrýva v slove „ľahká prímes“. Tu som sa pokúsil o vysvetlenie, a to  jednoduchým vysvetlením,  teda porovnaním dvoch farebných rázov.  U jedného kohúta požadujeme čierne prsia  u druhého  kresbu. (To neplatí samozrejme len pri maranskách.) Každá odchýlka  musí byť poznamenaná na lístku a k tomu priradené hodnotenie.  Tu je dôležité vyjadrovanie. Okrem rozsahu  výskytu  kresby na prsiach  je veľmi dôležitý i odtieň a lesk vyskytujúcej sa kresby. Toto veľmi korešponduje so sfarbením krčných závesov v ďalšej generácii.

Tu sa bavíme o hodnotení exteriéru. Svoj podiel na tom či zaradiť zviera do chovu, má aj  následok použitia menej farebne čistého zvieraťa. U sliepok je  jednoznačné, že okrem kresby v krčnom závese sa  na žiadnom inom mieste nesmie  medená kresba tolerovať.

Na základe diskusie  bolo  dohodnuté, že francúzska strana pošle  prípadné usmernenia.

22. Zasadnutie ESKG v  roku 2021 a plán práce.  
Zatiaľ platí predbežne dojednaný termín na prvé rokovanie, a to  12. - 14. marec 2021, Pohlheim.  

Rokovanie online pozdravil prezident EE. Informoval o rokovaniach prezídia a o organizácii zrušenej EV 2021. Jediným žiadateľom je Poľský zväz a miesto konania Kielce. Začiatkom septembra prebehnú rokovania.

Jednanie bolo ukončené o 23:30 hodine. Predseda sekcie a predseda ESKG poďakovali za konštruktívne jednanie.

Peter Žuffa

stály delegát ČSCH a SZCH

pri  Európskom zväze chovateľov,

člen Európskej štandardovej komisie pre hydinu.

nasledujte nás