Články október 2020

V Krupine bola výstava tesne pred núdzovým stavom. Gagot husí, kikiríkanie kohútikov na futbalovom ihrisku . Spokojní návštevníci aj vystavovatelia. Ďalší vydarený ročník
Články október 2020
 
Prepelica japonská (Coturnix japonica) je najmenším druhom hydiny, ktorú človek chová v zajatí pre jej úžitkové vlastnosti – vajcia a mäso. V súčasnosti je jej chov rozšírený nielen v pôvodnej domovine - Ázii, ale aj v Európe a Amerike.  
Domestikácia prepelice japonskej začala pravdepodobne v Japonsku v 11. storočí, prípadne tam bola dovezená už ako domestikovaná z Číny alebo Kórey. 
Články október 2020


34. LETNÁ SÚŤAŽ V SPEVE KANÁRIKOV, VRÚTKY 6. 6. 2020 

Tento ročník obľúbeného stretnutia chovateľov spevavých kanárikov sa niesol v duchu viacerých zmien. V prvom rade to bol duch neistoty pri príprave, keďže pre prísne a meniace sa zdravotnícke opatrenia v súvislosti s pandémiou vírusu COVID - 19 nebolo isté, či sa stretnutie vôbec bude konať.

Pre zavreté hranice bola ohrozená hlavne účasť českých chovateľov.

Články október 2020

Krížence v chovateľstve tvoria samostatnú skupinu a majú aj vytvorenú samostatnú triedu v rámci výstavníctva. Na svetových šampionátoch C.O.M. sa označujú ako Sekcia „H“ – hybrides. Výstavnými podmienkami sa budeme týmto vtákom venovať v samostatnej časti tohto seriálu. U nás sú označované ako Skupina K.


Články október 2020

Chov týchto malých  austrálskych papagájov nie je veľmi náročný, aj keď má svoje špecifiká a úskalia. Možno o nich povedať, že sú to vtáky odolné, ľahko živiteľné a ich  chov a odchov možno realizovať aj vo voliérach dlhých 100 cm. Pravdaže za predpokladu, že im upravíme kŕmnu zmes semien v prospech drobných semien prosa a podiel olejnatých semien znížime na minimum a podávame ich  najmä v zimných mesiacoch. Sám kŕmim celoročne firemnými zmesami zostavenými špeciálne pre neofemy.
Články október 2020
Dovoľujeme si oznámiť, že z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 sa   
XXIII. celoštátna výstava zvierat Nitra 2020
IV. medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky  a
V. majstrovstvá Slovenska v Králičom hope
uskutočnia v dňoch 11. - 13. 12. 2020 na Výstavisku Agrokomplex  Nitra.

Články október 2020

Predpokladom  vzniku   plemien  králikov  bol   ich  cieľavedomý a systematický  chov v  leporáriách. V  dôsledku dedičných zmien (mutácií)  vznikali  nové  typy  zvierat  líšiace  sa  od divých králikov  sfarbením,  štruktúrou srsti,  veľkosťou tela  a pod. Prví   chovatelia  sa   snažili  takéto   zmeny  zachovať  podľa osvedčenej  skúsenosti,   že  podobní  rodičia   dávajú  podobné potomstvo.  Zvieratá  s  odchýlkami  fenotypu  (z  gr. phainomai - zjavujem  sa,  prejavujem  sa)  navzájom  párili, čím vznikali skupiny  zvierat  -  populácie,  ktoré  sa vyznačovali typickými znakmi  a vlastnosťami  odlišnými od  iných populácií  králikov.
Články október 2020

FAVEROLKA


Faverolka bola pomenovaná podľa  miesta  svojho vzniku, dedinky Faverolles, ktorá sa nachádza v severnom Francúzsku. Pôvodná krajová päťprstá kura bola krížená s viacerými plemenami, pričom najčastejšie spomínané plemená sú brahmanka, dorkinka a hudánka.
Články október 2020


Olomoucký kanárik je historicky prvý pokus českej kanárikárskej odbornosti vytvoriť národné plemeno s tým, že pri jeho vzniku bol použitý minimálny počet jedincov iných plemien zo zahraničných chovov. Na výstave v Olomouci (2011) boli predstavené 3 páry rôznych farieb,  na Svetovom šampionáte v Haselte – Belgicko (2013) boli verejnosti predstavené prvé prototypy vznikajúceho plemena, a to žlto-hnedé  (cinnamon). Pokiaľ sa týka štruktúry operenia, môžu  byť jedince buď intenzívne (A) alebo neintenzívne (B) alebo s mozaikovou štruktúrou operenia (CI, CII). 
Články október 2020Na začiatku chovateľského obdobia mnohí drobnochovatelia uvažujú o tom, aké plemeno resp. hybridy niektorých druhov hydiny budú chovať. Zvažujú či vybraná hydina bude vhodná do chovateľského prostredia z hľadiska výživy, poveternostných podmienok, ekonomiky, chovateľskej vášne (záľuby), ale aj kvality vyprodukovaného mäsa.
nasledujte nás