Článok september 2020


ÚSPEŠNÝ ODCHOV AMAZOŇANOV SURINAMSKÝCH A INÝCH 


Stretli sme sa s Danom a jeho pani manželkou  na termálnom kúpalisku. Po prvých zdvorilostných vetách sme prešli, ako inak, na chovateľstvo. Čo máš nové, boli vzájomné otázky. Príď sa pozrieť, mám odchované amazoňany džungľové, inak pomúčené, aj iné.
Článok september 2020MGR. MICHAL VOJNÍK CHOVÁME KANÁRIKY (19)


POSTOJOVÉ – FIGURÁLNE POSTAVOVÉ KANÁRIKY
Táto skupina, zvlášť norwich, yorkshire a španielsky raza, sú na Slovensku, ale aj v celej Európe, veľmi rozšírené. Počty týchto kanárikov sa u nás neustále zvyšujú, nakoľko je ich odchov pomerne ľahký, málo náročný, vtáky majú dobrú reprodukčnú schopnosť a v mnohých prípadoch sa využívajú ako pestúny (kŕmiče). V tejto skupine je šesť hladko operených zástupcov, bez akýchkoľvek kučier.  Každý z nich má charakteristickú postavu rozpoznateľnú od ostatných postavových kanárikov i od kanárikov vo vlastnej skupine. Nevyžaduje sa od nich žiadny pracovný postoj.

Článok september 2020


Zemnárka krátkozobá sa v prírode vyskytuje v dvoch geografických rasách, a to Cereopsis novaehollandiae novaehollandiae, žije na juhu Južnej Austrálie, na priľahlých ostrovoch na juhu Nového Južného Walesu medzi Victoriou a Tasmániou, najmä na ostrovoch  v Bassovom  prielive a na Tasmánii, ako aj na ostrove Kangaroo Island. 
Článok september 2020

PRETEKY DUP NA ŽELEZNEJ STUDIENKE 2020 

Mesiac august ostal aj tento rok verný svojim pretekom, ktoré sa konali na Partizánskej lúke pri drevenom altánku. Ôsmy deň v mesiaci sa v tieni stromov stretli pretekári so svojimi králikmi, ktorí tento rok svojím počtom zľahka prečíslili predchádzajúci ročník. 
Článok september 2020


O Zlatú stuhu Východnej, o čo najlepšie umiestnenie zápolilo 23 pretekárok. Svoje zastúpenie tu mala aj Česká republika. Spolu prebehlo takmer 180 štartov v štyroch disciplínach (rovinke, parkúre, výške a diaľke), pričom v rovinke a parkúre sa súťažilo v štyroch triedach (ľahkej, strednej, ťažkej, veteráni). 
Článok september 2020
Pôvodné  lokality  výskytu  králika  na  stredomorskom  pobreží Pyrenejského   polostrova   a   v   severnej   Afrike  umožnili celosezónne  párenie  zvierat   hneď  po  dosiahnutí pohlavnej zrelosti.  Počas celého  roka sa  králik rozmnožuje  aj v tých oblastiach sveta,  kde celoročné klimatické  podmienky umožňujú nepretržité  vegetačné obdobie  s dostatkom  potravy a vhodnými teplotami vzduchu. V prípade, že na takejto lokalite neexistujú faktory  eliminujúce  rýchly  rast  králičej populácie (dravce, infekčné   choroby,   obmedzené    zdroje   krmiva),   dochádza k premnoženiu, ktoré môže nadobudnúť katastrofálne rozmery.
Článok august 2020


Túto skupinu charakteriz
ujú postavové kanáriky so zvláštnym postojom. Charakteristický je pre ne postoj hrbatý alebo kosákovo prehnutý. Podľa toho i dostali svoje pomenovanie hrbáče.  Pri zaujatí správneho postoja sú tieto kanáriky veľmi pekné, ich chvost sa nesmie dotýkať bidla.
Článok august 2020
Bažant bielochochlatý Lophura leucomelana hamiltoni obýva v prírode západné Himaláje od rieky Indus do Kašmíru a západného Nepálu (Felix, J. a kol., 1980). Na Slovensku má viac úspešných chovateľov. Jozef Szabó ich chová vo voliérach 2,5 m širokých, 2,5 m vysokých  a 6 m hlbokých. Dno voliéry tvorí pôda, voliéra je v jednej tretine  zastrešená. Naše  klimatické podmienky týmto bažantom vyhovujú, pretože naše zimy sú podstatne miernejšie ako v ich prirodzenom prostredí.   
Článok august 2020

Špeciálna výstava štruktúrových  plemien holubov sa uskutočnila 14. decembra 2019 v Újezde u Brna.  Americkým výberovým spôsobom na nej posudzoval významný dlhoročný chovateľ pávikov Božidar Spoliarič z Chorvátska. Šestnásť  chovateľov vystavilo 179 pávikov. Súťažili v 19 kategóriách, z toho v deviatich získali Slováci titul Best of Colour a v jedenástich Reserve of  Colour.
nasledujte nás