Článok júl 2020


Ektoparazity znamenajú takmer neriešiteľný problém pri chovoch hydiny a okrasných vtákov, hadov, korytnačiek. Azda každý chovateľ sa stretol so škodcami priamo v svojom chove, alebo minimálne o ňom počul.
Článok júl 2020

Tieto hrdličky sa už v prírode nevyskytujú, posledný výskyt bol na ostrove Sokoro zaznamenaný roku 1972. V článkoch o hrdličke sokorskej autori neustále jeden od druhého preberajú údaj, že na svete ich žije, a to všetko len v opatere chovateľov, asi 100 jedincov (údaj z r. 2010).  Môžeme sa však domnievať, že ich počet v chovateľských zariadeniach sa rok čo rok  zvyšuje, pretože len na Slovensku ich bolo v roku 2010  najmenej sedem, v Českej republike približne rovnaký počet. V článku používame chovateľmi používaný názov hrdlička sokorská, oficiálny zoologický slovenský názov však je nachovka samotárska.
Článok júl 2020

HEMPŠÍRKY


Hempšírky sú pomerne mladé plemeno. Toto stredne ťažké plemeno s kombinovanou úžitkovosťou sa vyznačuje ranosťou, dobrou mäsovou úžitkovosťou aj vysokou znáškou. Vyšľachtili ich v Amerike v štáte New Hampshire, uvádza sa aj štát Massachusetts, ktorý susedí so štátom Rhode Island.
Článok júl 2020


Došli sme k záveru tejto časti o farebných kanárikoch, preto si zhrňme ešte raz ich konkrétne rozdelenie  ako celku tak, ako sme to podrobne  opísali v jednotlivých častiach a ukážme si zároveň vyjadrenie farieb farebných kanárikov podľa nomenklatúry  C.O.M., s ktorým sa stretávame na každej výstave u nás i v zahraničí. Dá sa povedať, že je to medzinárodný jazyk medzi chovateľmi farebných kanárikov vo svete, s ktorým sa rýchlo dorozumejú bez toho, aby bolo potrebné poznať cudziu reč toho ktorého štátu.
Článok júl 2020


Jozefa Müllera som pred rokmi spoznal ako chovateľa holubov texanov. Mal špičkový chov a jeho holuby bývali vystavené na viacerých výstavách v okolí, aj na národnej výstave v Nitre. A nielen texany, ale aj králiky novozélandské biele a novozélandské červené. Dnes sa venuje len chovu a odchovu papagájov, najmä austrálskych.
Článok júl 2020

Proces
 domestikácie sa vyznačuje vytváraním nových modifikovateľných 
morfologických, fyziologických a behaviorálnych znakov a vlastností užitočných pre človeka.
Článok júl 2020


ŠKOLA PARKÚROVÉHO SKÁKANIA S KRÁLIKMI - 6. LEKCIA


Vitajte pri poslednej lekcii! Konečne sme sa toho dočkali! Po ťažkej príprave a tréningu
ste so svojím králikom pripravení ísť na prvé preteky. Najprv si zhrnieme čo si na ne treba pripraviť, potom ako sa zbaliť na preteky a nakoniec vám opíšeme ako také preteky prebiehajú.
Článok júl 2020

VAJCE SO SLABOU ŠKRUPINOU – CHRONICKÉ NEBEZPEČENSTVO PRI CHOVE SLIEPOK 

Potravinové škandály a stúpajúca cena vajec sú výživové a ekonomické ukazovatele nepriaznivo sa odrážajúce na zdraví obyvateľstva. Táto skutočnosť vedie mnohých obyvateľov prinavrátiť sa k chovu sliepok. Niektorí to riešia takým spôsobom, že si nakúpia nosnice priamo, a to také, ktoré sú pri ukončovaní znáškového cyklu vyradené z veľkochovov.
Článok jún 2020


KVALITA VAJEČNEJ ŠKRUPINY

Škrupina predstavuje vonkajší prirodzený obal vaje čného obsahu, ktorý plní ochrannú funkciu proti nepriaznivému vonkajšiemu prostrediu. Vzniká zo sekrétu žliaz sliznice vajcovodu. Základom škrupiny je organická hmota (matrix), ktorá je tvorená bielkovinovými vláknami kolagénovej povahy.
Článok jún 2020


CHOV ANTVERPSKÝCH BRADÁČOV PREPELIČÍCH

Antverpský bradáč  je belgické národné plemeno. Patrí k pôvodným malým plemenám hydiny. Prvé vyobrazenie kúr podobných antverpským  bradáčom nachádzame na obraze Alberta Cuypa zo 17. storočia. Prvá písomná zmienka o tejto hydine je vo francúzsky písanej knihe, vydanej na začiatku 19. storočia. Aj keď je v nej uvedené, že plemeno pochádza z Holandska, jeho pôvodnou krajinou je Belgicko, oblasť okolo Antverp.

nasledujte nás