Článok jún 2020MAĎARSKÁ SLIEPOČKA


Plemeno holubov maďarská sliepočka sa už chová aj na Slovensku. Maďarská sliepočka je uznaná v Maďarsku a jej štandard je v maďarskom vzorníku plemien z roku 2003 pod názvom Magyar czirkegalamb. Tento vzorník je dvojjazyčný - maďarsko-nemecký.
Článok jún 2020


Morka divá bronzová je najväčší kurovitý vták. Je to typický pastevný vták, dobre sa pohybujúci po zemi. Uprednostňuje teplejšie a suchšie miesta. Vyznačuje sa výrazným pohlavným dimorfizmom. Má zavalité telo, je ťažká a preto slabo lieta.


Článok jún 2020Páv korunkatý, nazývaný  aj páv modrý, patrí do čeľade bažantovitých, medzi hrabavé vtáky. Pochádza z južných džunglí Indie, kde je národným vtákom a zo Srí Lanky, kde sa najčastejšie zdržuje v listnatých lesoch, krovinách a trávnatých porastoch. Zo svojej domoviny sa vďaka jeho kráse a majestátnosti ro
zšíril do celého sveta.
Článok jún 2020


Znova vás vítam v mene celého tímu na ďalšej lekcii! Dnes si povieme niečo o tom, ako postupovať, keď králik zvláda domáce tréningy, aké sa nám otvárajú možnosti a čo všetko môžeme vyskúšať.
Článok jún 2020


MGR. MICHAL VOJNÍK CHOVÁME KANÁRIKY (13) SKUPINA TMAVÁ – MELANÍNOVÁ 


Melanínové kanáriky majú prapôvod v divokom kanárikovi, ktorý je prapredkom všetkých melanínových kanárikov a okrem žltej lipochrómovej farby, má v sebe i hnedočierny melanín. Melanínová skupina je oproti lipochrómovej skupine oveľa zložitejšia, pretože sa delí na niekoľko skupín a radov. Túto skupinu rozdeľujeme na melanínové farebné kanáriky s klasickým (skupina s
označením 1) a 
neklasickým (skupiny doposiaľ s označením 2 – 10) melanínom.

CHOVATEĽ online

 Vážení čitatelia,

vstúpili sme s časopisom CHOVATEĽ do novej éry. Namiesto  mesačníka vydávaného tlačou, robíme pre Vás jeho elektronickú verziu, ktorú nazývame CHOVATEĽ  online. Toto rozhodnutie sme urobili na naliehanie mnohých z Vás, ktorí ste mailovali či telefonovali do redakcie  a vyjadrovali obavy, že sa možno nedostanete k informáciám, ktoré Vám celé  desaťročia printový mesačník Chovateľ prinášal.


Trochu o našich predstavách.  Prinášame Vám  rovnaké správy, vrátane chovateľských inzerátov v rubrike Malý oznamovateľ, ako ste ich dostávali keď CHOVATEĽ vychádzal tlačou, ale s tým rozdielom, že aktuálnu informáciu prinesieme v aktuálnom čase. To v prípade vydávania tlačou možné nebolo.


V praxi to vyzerá tak, že článok autora môže vyjsť aj s fotografiami ešte v ten deň ako ho do redakcie zašle. Takže, každý deň si nájdete v elektronickom časopise CHOVATEĽ online  nové informácie. Preto, navštevujte www.casopischovatel.sk čím častejšie.

Tešíme sa na Váš záujem, na Vaše pripomienky, nápady a rady.


                               S priateľským chovateľským pozdravom

                                                                                                                       Dušan Barlík, šéfredaktor


                                                                                                                       Ingrida Danišová
, redaktorka

Článok jún 2020

Dňa 21. marca 2020 oslávil významné životné jubileum 70 rokov

MICHAL STRAKA - OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO CHOVATEĽSTVA

Keď sme sa s Michalom Strakom spoznali, patrili sme k mladej generácii bratislavských chovateľov. V tom čase my a naši rovesníci prejavovali o chovateľstvo veľký záujem. Aj keď to vtedy tak nevyzeralo, z dnešného pohľadu to bol záujem mladých o chovateľstvo nevídaný.

Článok jún 2020
Malé plemená králikov sa tešia  stále veľkej obľube medzi chovateľmi. Významným predstaviteľom tejto skupiny králikov je  nepochybne aj králik holandský, ktorý svojou jedinečnou kresbou zaujme oko takmer každého návštevníka výstav drobných zvierat.  Kto si myslí, že táto neobvyklá kresba je výsledkom moderných šľachtiteľských  metód, je na omyle, pretože spolu so  strieborným malým a ohnivákom,  patrí holandský medzi najstaršie plemená králikov vôbec.
článok jún 2020

Je mi cťou, že môžem aj touto cestou zablahoželať špičkovému chovateľovi holubov, šľachtiteľovi bratislavského vysokoletúna, ochotnému a obetavému funkcionárovi a v prvom rade dobrému priateľovi PETROVI DOBRUCKÉMU z Bratislavy, ktorý oslávi v júli  tohto roku (2012) svoje životné jubileum – 60. rokov.


článok jún 2020

Týmto rozhovorom chcem predstaviť čitateľom časopisu Chovateľ online jubilujúceho dlhoročného chovateľa, funkcionára, ale hlavne dobrého a starostlivého človeka, ktorý 4. septembra 2020 oslávi
svoje 78. narodeniny.
nasledujte nás