Vydávanie mesačníka CHOVATEĽ končí

Vážení čitatelia,

je mesiac december a vy máte teraz v rukách 12. tohtoročné číslo mesačníka CHOVATEĽ, teda 12. číslo 55. ročníka. Oznamujem, ako jeho vydavateľ, že týmto dvanástym číslom sa končí jeho vydávanie a viac ako polstoročná história mesačníka CHOVATEĽ (pred rozčlenením Záhradkár a Chovateľ) sa ním uzatvára.

Vážení čitatelia, aby časopis mohol vychádzať, na to sú potrební vydavateľ, redaktori, autori, grafik, tlačiareň, inzerenti, distribútori, ale najmä dostatok čitateľov. Práve záujem čitateľov uzatvára kruh alebo ak chcete, vytvára rozhodujúcu príjmovú položku, ktorá je v súčte príjmov a rozdiele výdavkov rozhodujúca. A práve tých posledných v reťazci, začalo v ostatných rokoch postupne ubúdať. Čo si budeme zastierať, priemerný vek chovateľov sa zvyšuje, mnohí svoje chovy rušia, prípadne znižujú na minimum. Pokiaľ ide o mladých, tých veľmi do organizovaného chovateľstva nepribúda. Najsmutnejšie je, že mnohí odchádzajú navždy a rubrika Česť ich pamiatke vyvoláva smútok nielen u pozostalých, ale aj u vydavateľa. Veď s takmer každým sa niekedy v minulosti stretol a prehovoril.

Vážení čitatelia, nepíšu sa mi tieto riadky ľahko, prostredníctvom tohto časopisu som s Vami komunikoval plných 28 rokov. A nielen prostredníctvom časopisu, bol som s mnohými často na linke telefonicky, listami, elektronickou poštou, na chovateľských výstavách a burzách. Mnohí z Vás ste sa stali mojimi priateľmi, a to tiež vďaka časopisu Chovateľ. Dovoľte, aby som sa Vám, čitateľom, poďakoval za doterajší záujem, Robil som pre Vás časopis s láskou, snažil sa, aby boli informácie pre Vás prospešné.

Lúčim sa s Vami milí čitatelia, ďakujem za priazeň ktorú ste časopisu venovali tým, že ste si ho kupovali, predplácali, ďakujem sponzorom, že v ňom inzerovali a autorom, že doň prispievali. Želám Vám všetkým pevné zdravie a verím, že sa ešte dlho budeme stretávať na našich chovateľských podujatiach.

S priateľským pozdravom Váš redaktor a vydavateľ

Dušan Barlík

V ČÍSLE 12 SA DOČÍTATE


V ČÍSLE 12  STE SA DOČÍTALI

Časopis Chovateľ končí

Príhovor pri príležitosti otvorenia XXII. celoštátnej

výstavy zvierat, III. vyšehradskej výstavy zvierat

a IV. ročníka majstrovstiev Slovenska

v králičom hope pod záštitou ministerky

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

na Národnom výstavisku Agrokomplex

Letúny a kotrmeliaky na XXII. CVZ Nitra 2019

Slovenské hrvoliaky na XXII. CVZ Nitra 2019

Famózny úspech slovenských chovateľov pávikov

na 6. výstave výletkov CFC

Pasteurelóza holubov

Hypoglykémia holubov

Európska výstava texanov

Výživa suchozemských korytnačiek

Dolnotoryská výstava zvierat

a 40 rokov ZO SZCH Petrovany

Z porady zástupcov odbornosti králičí hop

členských krajín Európskeho zväzu (EE)

Z turnaja Dup na Železnej studničke

Chovať výstavné andulky alebo farebné andulky?

Spomienka na chovateľské začiatky

Zdenka Pichlíka

VI. klubová špeciálna výstava liptovských lyskov

Boli sme na VI. dunajskostredskej výstave

XXII. okresná výstava zvierat v Sobranciach

XXIII. oblastná výstava v Poprade

V ČÍSLE 11 SA DOČÍTATEV ČÍSLE 11 SA DOČÍTATE

70. výročie klubu chovateľov slovenských hrvoliakov

Zo zasadnutia sekcie hydiny EE dňa 31. 5. 2019

Trogir, Chorvátsko

Aktuálne z Európskej komisie pre štandardy hydiny EE

Klubová výstava činčíl veľkých

Medzinárodné školenie posudzovateľov

Wroclaw, Poľsko 13. - 15. 9. 2019

Z výstavy vtáctva v Trnave

Slávnostná výstava zvierat združenia

chovateľov Košice I, 2019

Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných

chovov holubov

Zo školenia posudzovateľov holubov ČSCH

Zužitkovávanie niektorých vnútorností oviec z domácej

produkcie chovov na gastronomické účely

Z nutričného významu využiteľnosti králičích vnútorností

Malý oznamovateľ

Privátne spracovanie baranieho, jahňacieho mäsa

z domácich chovov

V ČÍSLE 10 SA DOČÍTATE


V ČÍSLE 10 SA DOČÍTATE

XXV. celoštátna výstava mladých králikov

Průběh oplození u drůbeže

Dospívání a začátek snášky

83. MMS v speve kanárikov

Pozvánka na VI. klubovú špeciálku hempšíriek v Nitre

Pekné počasie, pekná výstava

Pohár starostu obce Skýcov

Pohár starostu obce Jablonové

O dvoch špeciálnych klubových výstavách králikov

Z konferencie a výstavy anduliek v Karlsruhe

O kanárikoch, ich chove a odchove XVIII. časť

Manínska výstava

Využitie hovädzích vnútorností v domácej gastronómii

Selektívne k vitamínom v mäse

Domáci spracovatelia živočíšnych produktov –

sortiment fermentovaných mäsových výrobkov

Malý oznamovateľ

Minerálne látky a mäso

V ČÍSLE 9 SA DOČÍTATEV ČÍSLE 9 SA DOČÍTATE

Z celoštátneho kola vedomostnej súťaže mladých chovateľov

Preteky králikov cez prekážky

o Cenu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Špeciálna klubová výstava slovenských hrvoliakov 2019

Snáška ostatních druhů drůbeže

Ako dosiahnuť primeranú a vyrovnanú znášku

sliepok a dobrý rast kurčiat bez kompletných kŕmnych zmesí

VI. klubová špeciálka liptovských lyskov v Likavke

Za Pavlom Forischom

VIII. výstava zvierat Dolnej Oravy v obci Zázrivá

Fotoreportáž Petra Koleniča z XXI. CVZ Nitra

Korytnačka lúčová

Zoologická záhrada Hellabrunn vMníchove

O kanárikoch, ich chove a odchove XVIII. časť

Pozvánka na XXII. celoštátnu výstavu zvierat

s medzinárodnou účasťou - 23. - 24. 11. 2019

Malý oznamovateľ

začiatok123ďalej
nasledujte nás