POZOR! ZMENA POVINNOSTÍ
V dňoch 24. 9. – 4. 10. 2016 sa v Johannesburgu (Juhoafrická republika) uskutočnilo 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Účastníci konferencie odsúhlas...

celý článok

INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH ZÁKAZNÍKA kupujúceho živočícha zaradeného do Dohovoru CITES o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a regulácie obchodu s nimi.
Podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č.15/2015 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podnikateľ, ktorý predáva exempláre je povinný zve...

celý článok

Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny B je kupujúci povinný:
Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny B je kupujúci povinný: - viesť evidenciu na druhovej karte exemplára alebo v knihe chovu a držby exemplára živočícha odo dňa nadobudnutia, podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) zákona ...

celý článok

Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny A je kupujúci povinný:
Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny A je kupujúci povinný: - viesť evidenciu na druhovej karte exemplára alebo v knihe chovu a držby exemplára živočícha odo dňa nadobudnutia, podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) zákona ...

celý článok

INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH ZÁKAZNÍKA KUPUJÚCEHO ŽIVOČÍCHA ZARADENÉHO DO DOHOVORU CITES
Podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č.15/2015 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podnikateľ, ktorý predáva exempláre je povinný zver...

celý článok

Dôkaz o zákonnom nadobudnutí živých zvierat, ktoré patria medzi druhy podľa prílohy B a potrebná písomná dokumentácia
Usmerňovací dokument Komisie slúži ako pomôcka pre príslušné orgány členských štátov EÚ pri vykonávaní nariadení EÚ o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi (1) v situáciách, keď treba na základe písomnej dokumentácie preukázať zákonné nadobudnutie odchov v ...

celý článok

NOVÁ POVINNOSŤ PRE CHOVATEĽOV v súvislosti s vydanou licenciou na distribúciu registračných krúžkov
Koncom augusta 2017 získala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky licenciu na distribúciu krúžkov (obrúčok) pre exempláre CITES pre územie Slovenskej republiky. Príspevok uvádza aktuálne informácie o pripravovanej distribúcii krúžkov, jej formy, mož...

celý článok

nasledujte nás