Aktívny Klub chovateľov letúnov a tipplerov
Dôležitým článkom každého klubu je nielen jeho celoročná aktivita, ale aj VČS, na ktorej sú jednotlivé úspechy či nezdary hodnotené. Členovia KCHL aT sa zišli dňa 2. 3. 2019 v Žiline, na tradičnom mieste, kde miestna ZO SZCH poskytuje dobré zázemie pre mn...

celý článok

ZOLTÁN BÁNOCZKÝ - chovateľ budapeštianskych vysokoletúnov
Zoltán Bánoczký je úspešný chovateľ budapeštianskych vysokoletúnov. V článku uverejnenom v čísle 12/2018 som napísal, že dvaja chovatelia z Levíc, Ondrej Barzo a Zoltán Bánoczký sú úspešní pretekári s holubmi vysokoletúnmi. ...

celý článok

ONDREJ BARZO - chovateľ vysokoletúnov
Ondrej vyhral majstrovský pretek a Zolove mladé holuby zaleteli v poslednom preteku fantastických 310 minút v nedohľadne. Obidvoch chovateľov poznám veľmi dobre, a tak po výstave zvierat v Leviciach, ktorá sa koná každý rok počas Levického jarmoku, som ob...

celý článok

MAĎARSKÁ SLIEPOČKA
Plemeno holubov maďarská sliepočka sa už chová aj na Slovensku. Maďarská sliepočka je uznaná v Maďarsku a jej štandard je v maďarskom vzorníku plemien z roku 2003 pod názvom Magyar czirkegalamb. Tento vzorník je dvojjazyčný - maďarsko-nemecký....

celý článok

KOMÁRŇANSKÝ KOTRMELIAK – v Severnej Amerike
Z prostredia Amerického klubu chovateľov komárňanského kotrmeliaka (AKTC - American Komorner Tumbler Club) ku mne neustále prenikajú informácie o jeho celosvetovom rozširovaní. Viacerí moji kolegovia z AKTC ma informujú o importoch amerického typu komá...

celý článok

PLNOFAREBNÉ POPOLAVO ČERVENÉ HOLUBY
Udržiavanie veľmi početných rázov väčšiny plemien holubov v požadovanej kvalite, si často vyžaduje realizáciu kríženia medzi jednotlivými rázmi. V tomto príspevku sa chcem venovať možnostiam využitia dosť variabilného farebného rázu, od svetlého pr...

celý článok

PÔVOD A VZNIK KOMÁRŇANSKÉHO KOTRMELIAKA - SPOLOČNÝ PREDOK
Pri listovaní v knihe Komárňanský kotrmeliak autora MUDr. Michala Straku, CSc., S-GRAF, Bratislava 2017, ma zaujali riadky:„...komárňanský kotrmeliak, košický kotrmeliak a székesfehérvársky kotrmeliak majú spoločného predka, ktorý bol už v druhej polovici...

celý článok

Z HISTÓRIE KOŠICKÉHO KOTRMELIAKA
Všetky plemená domácich holubov majú spoločného predka, holuba skalného (Columba livia). Zmienka o domácich holuboch z Egypta je stará 3000 rokov p. n. l. Neskôr boli chované najmä v Strednej Ázii, odkiaľ sa dostali hodvábnou cestou do Prednej Ázie a Ind...

celý článok

JURAJ DOŽA - ÚSPEŠNÝ CHOVATEĽ NORVICHSKÝCH HRVOLIAKOV
Zoznámil som sa s nim v roku 1995 na výročnej členskej schôdzi ZO SZCH Prešov – Dúbrava, ktorej členom som sa stal aj ja, po presťahovaní sa do Prešova. Od prvej chvíle ma tento chlapík zaujal a získal si moje sympatie. Veľký, dobrosrdečný a takisto blázo...

celý článok

FAMÓZNY ÚSPECH SLOVENSKÝCH CHOVATEĽOV PÁVIKOV na 6. výstave výletkov CFC
Aj takto by sa dal opísať výsledok snaženia našich chovateľov pávikov na výstave výletkov CFC regiónu strednej a východnej Európy – (Central Fantail Club District Europe), ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. a 9. 11. 2019 v Újezde u Brna. ...

celý článok

KLUB CHOVATEĽOV LETÚNOV A TIPPLEROV - HODNOTIL ROK 2019
V čase kedy píšem tento príspevok, sa spoločenský život takmer zastavil. Náš klub však začiatkom marca stihol zvolať výročnú členskú schôdzu a nastaviť smerovanie činnosti na tento rok. Či ale bude všetko podľa plánov, sotva dokážeme dnes predpovedať. ...

celý článok

ORIENTÁLNA SOVKA
Na základe informácii chovateľov orientálnych soviek o tom, že Európsky klub orientálnych soviek a komisia pre štandardy holubárskej sekcie Európskeho zväzu chovateľov (EE) vydali nový európsky štandard orientálnej sovky, som sa obrátil na predsedu komisi...

celý článok

TRI DESAŤROČIA S BIRMINGHAMSKÝMI KOTRMELIAKMI
Áno, je to už 30 rokov, čo priateľ MVDr. Jozef Koreň prešiel z chovu poštových holubov na chov holubov - akrobatov. Zvolil si u nás vtedy takmer neznáme plemeno birminghamského kotrmeliaka (Bk), ktoré mu bolo po poštových holuboch (PH) najbližšie a v do...

celý článok

KOŠICKÝ KOTRMELIAK
Košický kotrmeliak (ďalej KK) svojim pôvodom nadväzuje na komárňanského kotrmeliaka, od ktorého sa odlišuje menšou postavou, má dlhší zobáčik, nižšiu pretiahnutú hlavu s menším lastúrovým chochlíkom. Zásluhu na jeho vzniku majú najmä košickí holubiari. Ak...

celý článok

LÍNIOVÁ PLEMENITBA
Plemenitba je zootechnický pojem, zahŕňajúci párenie zvierat, ktoré sleduje nejaký cieľ. Párenie zvierat v prírode sleduje jediný cieľ a tým je prežitie najlepších jedincov a splodenie potomstva, ktoré zabezpečí prežitie druhu. Chovatelia okrem prežitia d...

celý článok

SLOVENSKÝ VYSOKOLETÚN - HISTÓRIA A VZNIK
Ak chceme pátrať po jeho vzniku, treba nám nazrieť k maďarským susedom. Tam bol začiatkom 20. storočia vyšľachtený budapeštiansky vysokoletún. Chýry o ich výškových letoch sa rýchlo šírili za hranice. ...

celý článok

Košoa - plemeno holubov, ktoré si získalo slovenských chovateľov
Staré francúzske plemeno Košoa (Cauchois) sa chová na viacerých kontinentoch, ale v stredoeurópskom priestore sa presadzuje až v ostatných, možno desiatich rokoch. Na Slovensko sa košoa doviezli vo väčšom množstve zásluhou košického chovateľa Borisa Boc...

celý článok

Slovenský zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov holubov - Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných chovov holubov
Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných chovov holubov Táto smernica upravuje postup pre uznávanie plemenných chovov holubov v rámci Slovenského zväzu chovateľov....

celý článok

POĽSKÝ ORLÍK
Plemeno u nás zriedka chované a pritom výnimočné svojim letom. Spôsob letu získal po svojom predchodcovi nikolajevskom letúnovi, pôvodom z Ukrajiny. Prvé zmienky o orlíkoch sa v poľských chovateľských časopisoch objavili roku 1937. Hoci do Poľska boli hol...

celý článok

Východoslovenský kotrmeliak
Východoslovenský kotrmeliak je podľa dátumu uznania veľmi mladé plemeno. Bolo uznané až po dlhoročných peripetiach 9. novembra 2001 na Krajskej výstave v Košiciach. Ide o plemeno orientálneho typu. Na území Slovenska sa chovali tieto holuby, podľa informá...

celý článok

nasledujte nás