Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV VII.
Podľa súčasných predstáv genetiky je väčšina znakov a vlastností živých organizmov podmienená dedičnými faktormi - génmi. Gén tak predstavuje v najširšom slova zmysle základnú jednotku dedičnosti. Súbor génov vybraných znakov a vlastn...

celý článok

Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV VI.
V skupine malých králikov sú zastúpené plemená s rozpätím živej hmotnosti od 2,5 do 3,5 kg. Okrem rozšírených plemien (malý baran, činčila malá, kuní, strieborný a ruský) sem patria aj menej chované plemená (marburský, rhônsky, perlový a deila...

celý článok

Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV V.
Predpokladom vzniku plemien králikov bol ich cieľavedomý a systematický chov v leporáriách. V dôsledku dedičných zmien (mutácií) vznikali nové typy zvierat líšiace sa od divých králikov sfarbením, štruktúrou srsti, veľkosťou tela ...

celý článok

JÁN RAFAY ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV IV.
Podmienky prostredia, v ktorých sa vyvíjali populácie predchodcov dnešných králikov sformovali anatomickú skladbu a fyziologické funkcie tráviacej sústavy tohto živočíšneho druhu. Prevažne rastlinné krmovinové zdroje s vysokým obsahom...

celý článok

Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV III.
Pôvodné lokality výskytu králika na stredomorskom pobreží Pyrenejského polostrova a v severnej Afrike umožnili celosezónne párenie zvierat hneď po dosiahnutí pohlavnej zrelosti. Počas celého roka sa králik rozmnožuje aj v tých o...

celý článok

Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV II.
Súčasné domáce králiky chované v širokej genotypovej skladbe sú potomstvo jediného druhu - aguti sfarbeného králika divého Oryctolagus cuniculus. ...

celý článok

Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV I.
"Nepochopiteľný odpor, ktorý sa javil vo všeobecnosti voči chovaniu a zužitkovaniu domácich králikov, je na ústupe. Že chov králikov nie je tak rozšírený, ako chov hydiny, hoci králik je množivý, zdravý a rýchlo rastie, popri tom je ...

celý článok

nasledujte nás