MINERÁLNA VÝŽIVA ZVIERAT – MENEJ NIEKEDY MÔŽE ZNAMENAŤ VIAC
Živočíšna výroba má prvoradé a rastúce postavenie v ekonomike poľnohospodárstva. Každoročne stúpa dopyt po živočíšnych produktoch a predpokladá sa, že globálna produkcia mäsa a mlieka bude naďalej vzrastať a v r. 2050 sa viac ako zdvojnásobí. ...

celý článok

VČELÍ PEĽ A HYDINA
V celkovom dopyte spotrebiteľov po mäse, predstavuje hydinové mäso výraznú a dlhodobo tradične využívanú potravinu vysokej výživovej hodnoty, a to i vzhľadom na pomerne priaznivú cenovú dostupnosť. Okrem zastúpenia hodnotných bielkovín sa vyznačuje vysok...

celý článok

PODPORNÉ LÁTKY V CHOVE DOMÁCICH ZVIERAT
Podporné látky, ktorým sa v tomto príspevku venujem, sú veľmi rôznorodé látky, avšak veľmi dôležité pre správnu činnosť jednotlivých orgánov, ich súhru, činnosť celého organizmu, distribúciu a využitie živín. Sú to látky, ktoré najrôznejším spôsobom ovpl...

celý článok

nasledujte nás