Článok november 2020


V chove  čistokrvných králikov  sú často uvádzané genotypy plemien,  ktoré označujú dedičnú podmienenosť sfarbenia  srsti,  jej  kresbu,   štruktúru  chlpov  alebo  iné exteriérové znaky  a úžitkové vlastnosti. Gén  a jeho konkrétne umiestnenie na chromozóme (tzv. lokus) má  pri väčšine vyšších organizmov dve alternatívne  formy   -  alely. 
nasledujte nás